اختلالی که یک ماهه نوزاد را کور می‌کند

اختلالی که یک ماهه نوزاد را کور می‌کند- به دنیا آمدن نوزاد در هفته ۳۴ -نوزاد نارس و نابینایی -مراقبت‌های ویژه نوزادان -رتینوپاتی در نوزادان نارس -علت بروز رتینوپاتی- رتینوپاتی چیست -آب مروارید- نوزاد نارس -رتینوپاتی

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید

نوزادتان چقدر شبیه شماست؟!

نوزاد تازه متولد شده -ژنتیک و اختلالات -مراقبت از نوزاد -ژنتیک و اختلالات نوزادان -اختلالات ژنتیک مادرزادی -قیافه نوزاد- چهره نوزاد- ژنتیک پزشکی -سوالات ژنتیک -آزمایش ژنتیک نوزاد- جهش ژنتیکی -رنگ چشم -رنگ پوست

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید