زخم پس از زایمان 430x245 - زخم بعد از زایمان، مراقبت از اپیزیوتومی

زخم بعد از زایمان، مراقبت از اپیزیوتومی

در حین زایمان ممکن است برای خروج راحت‌تر سر نوزاد انجام اپیزیوتومی ضرورت یابد که پس از زایمان محل برش با بخیه ترمیم می‌شود. اکثر متخصصان توصیه می‌کنند حتی‌المقدور از

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید