رابطه زناشویی بعد از زایمان، محدودیتی دارد؟

از پیش برنامه‌ریزی کنید برای داشتن رابطه جنسی بعد از زایمان نکته مهم برنامه‌ریزی است. اطمینان حاصل کنید که نوزاد سیر است و پوشکش هم تازه عوض شده و خشک

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید