آواز خواندن برای نوزاد، مادران خوانندگی کنید

اثیرات مثبت آواز خواندن بر روح و روان نوزاد به اثبات رسیده است و بسیاری از پزشکان معتقدند آواز خواندن برای نوزادانی که مدام گریه می کنند بسیار آرامش بخش

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید