واکسیناسیون نوزادان، چرا اهمیت دارد؟

ایمن سازی از طریق واکسیناسیون دستاوردی برجسته در عرصه بهداشت عمومی است.متخصص کودکان و نوزادان واکسیناسیون مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین گفت:ایمن سازی از طریق واکسیناسیون، موفقیتی بزرگ در حیطه

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید

شرایط پرداخت در محل برای سراسر ایران امکان پذیر شد. رد کردن