شرایط پرداخت در محل برای سراسر ایران امکان پذیر شد. رد کردن